REGUŁY KWIZA GOŚCINNA BIAŁORUŚ

1. Terminy i warunki przeprowadzenia kwiza

 

1.1. Termin przeprowadzenia kwiza: marzec maj 2014 r.

1.2. Kwiz przejdzie według następujących tematów: ludność, terytorium, ustrój państwowy, historia, kultura, sport, turystyka.

1.3 Udział w kwizie biorą obywatele zagraniczni bez ograniczeń wieku i statusa socjalnego.

 

2. PORZĄDEK PRZEPROWADZENIA KWIZA

 

2.1. Kwiz zostanie przeprowadzony przez 3 miesięcy roku bieżącego, składa się z pięciu rund (okresowość transmisji jeden raz na dwa tygodni). Wyniki każdej rundy określają się według ilości uzbieranych punktów: 1 miejsce 5 punktów, 2 miejsce 4 punkty, 3 miejsce 3 punkty.

2.2.  Okresowość przeprowadzenia rund: 2 razy na miesiąć (każdy pierwszy i trzeci tydzień miesiąca)

2.3.Zwyciężcami kwiza zostaną uczestnicy, którzy uzbierają największą ilość punktów według wyników pięciu rund. Wyniki kwiza zostaną przeprowadzone w maju 2014 r, nagrodzenie zwyciężców przejdzie w czerwcu 2014 r.

2.4. Porządek przeprowadzenia kwiza jest umieszczony na stronie internetowej radia Białoruś  oraz Belteleradiokompanii.

2.5.  Organizatorzy kwiza nie ponoszą odpowiedzialności za utratę dokumentów podczas dosyłki, możliwe są zakłucenia i pomyłki w pracy poczty elektronicznej.

2.6. Dosłane materiały nie są recenzjowane i nie powracane. Szczególy informacji, nowości kwiza, jego wyniki są umieszczane na stronach internetowych radia Białoruś  oraz Belteleradiokompanii.

 

3. JURY KWIZA ORAZ KRYTERIA OCENY ODPOWIEDZI UCZESTNIKÓW

 

3.1. Do składu jury kwiza należą członkowie grupy twórczej, ułożonej ze współpracowników radia Białoruś,  głównej dyrekcji kontaktów międzynarodowych, służby prasowej Belteleradiokompanii.

3.2 Odpowiedzi można wysyłać tylko przez pocztę elektroniczną.

3.3. Kryteria oceny (na równych warunkach):

poprawność i treściowość odpowiedzi;

smak artystyczny i oryginalność;

data uzyskania odpowiedzi.

3.4. Organizatorzy kwiza mają prawo wnieść zmiany w terminy przyjęcia i opracowywania wysłanych materiałów.

 

4. PODSUMOWANIE WYNIKÓW I NAGRODZENIE

 

4.1. Zwyciężcy kwiza zostaną nagrodzeni dyplomami i kosztownymi prezentami. Nagrodą za pierwsze miejsce zostanie udział w imprezach 23 Międzynarodowego festiwala sztuk Słowiański bazar w Witebsku.

 
transmisje internetowe
Teraz odtwarzane:
18.40 Famous People of Belarus (EN)

Dalej:
19.00 Nowości z Białorusi (PL)


Niezawodny Internet Broadcasting
Niezawodny nadawanie
konkurs selfie
 
częstotliwości
 

FM-nadajniki i częstotliwości:
Brześć - 96.4 MHz
Grodno - 96.9 MHz
Świsłocz - 100.8 MHz
Geraniony - 99.9 MHz
Brasław - 106.6 MHz
Miadzioł102.0 MHz

Audycje
 

02.12.21 - 18.00
02.12.21 - 19.00