Kontakty

Nasz adres pocztowy

NASZ ADRES POCZTOWY:

220029, ul.Krasnaja, 4
Mińsk, Republika Białoruś 

 

E-mail: 

 

GŁÓWNY DYREKTORNaum Galpierowicz

Tel.             +375172844277       

 

Dyrekcja opracowania programów w językach obcych
Dyrektor


Wiaczesław Łakciuszyn
Tel.             +375172846910      

 


Oddział opracowania programów do nadania w Internecie


Kierownik

Dmitri Zaniewski

Tel.           +375172846910

 

Oddział programów informacyjno-analitycznych

 

 

 

Kierownik

Grzegorz Miciusznikow

Tel:             +375172845159      

 

 

 

 
transmisje internetowe
Teraz odtwarzane:
14.00 Przerwa techniczna

Dalej:
15.00 Nowości(Ang)


Niezawodny Internet Broadcasting
Niezawodny nadawanie
konkurs selfie
 
częstotliwości
 

FM-nadajniki i częstotliwości:
Brześć - 96.4 MHz
Grodno - 96.9 MHz
Świsłocz - 100.8 MHz
Geraniony - 99.9 MHz
Brasław - 106.6 MHz
Miadzioł102.0 MHz

Audycje
 

16.12.18-19.00
16.12.18-20.00