Skrzynka pocztowa

...

 
transmisje internetowe
Teraz odtwarzane:
10.40 Dyplomacja ludowa(Pol)

Dalej:
11.00 Nowości z Białorusi(Pol)


Niezawodny Internet Broadcasting
Niezawodny nadawanie
konkurs selfie
 
częstotliwości
 

FM-nadajniki i częstotliwości:
Brześć - 96.4 MHz
Grodno - 96.9 MHz
Świsłocz - 100.8 MHz
Geraniony - 99.9 MHz
Brasław - 106.6 MHz
Miadzioł102.0 MHz

Audycje
 

21.03.18-19.00
21.03.18-20.00