NOWOŚCI


VIDEO

Ryszard Terlecki, wice-marszałek Sejma Rzeczpospolitej Polskiej

2 sierpnia 2016 r. w Izbie przedstawicieli Zebrania Narodowego Repubiki Białoruś odbyło się spotkanie Przewodniczącego Izby przedstawicieli Zebrania Narodowego RB Włodzimierza Andrejczenki z wice-marszałkiem Sejma Rzeczpospolitej Polskiej Ryszardem Terleckim.
Ryszard Terlecki, wice-marszałek Sejma Rzeczpospolitej Polskiej

2 sierpnia 2016 r. w Izbie przedstawicieli Zebrania Narodowego Repubiki Białoruś odbyło się spotkanie Przewodniczącego Izby przedstawicieli Zebrania Narodowego RB Włodzimierza Andrejczenki z wice-marszałkiem Sejma Rzeczpospolitej Polskiej Ryszardem Terleckim.

Wywiady i programy

Mateusz Adamski - radca, dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku. Mińsk, 2016.
Maryna Towarnicka - organizatorka Festiwalu Piosenki im. Anny German „Eurydyka”. Mińsk, 2016.
„Rakowski fest 2016” - Maryna Towarnicka
Metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz Wielkanoc 2016
Metropolita mińsko-mohylewski abp Tadeusz Kondrusiewicz. Wywiad Mińsk, 23.12.2015
Michał Chabros - Chargé d’affaires Polski na Białorusi. Mińsk, 2015
Wywiad z zespołem Kroke– Mińsk. 30.10.2015
Maryna Towarnicka – IV Festiwal piosenki Anny German „Eurydyka”
Lekcje języka białoruskiego
Nowe pokolenie
Zapraszamy na Białoruś
Paleta Białorusi
W centrum Europy

głosowanie

Jakie nowości od Radia « Białoruś » najbardziej zainteresowałyby Państwa w 2017 roku?

 
transmisje internetowe
konkurs selfie
 
częstotliwości
 

FM-nadajniki i częstotliwości:
Brześć - 96.4 MHz
Grodno - 96.9 MHz
Świsłocz - 100.8 MHz
Geraniony - 99.9 MHz
Brasław - 106.6 MHz
Miadzioł102.0 MHz

Audycje
 

17.08.17-19.00
17.08.17-20.00