Projekty

O osiągnięciach białoruskich naukowców, o badaniach prowadzonych w najrozmaitszych dziedzinach, o działalności Narodowej Akademii Nauk Białorusi, o realizacji projektów międzynarodowych, pracach archelogicznych, wykopaliskach, białoruskiej historii, o tym...
Sytuacja międzynarodowa, aktualne informacje z Białorusi i świata, opinie ekspertów: politologów, historyków, naukowców, ekonomistów, polityków, prawników. Właśnie to usłyszycie w programie W centrum Europy.
Program o historii, kulturze, tradycjach Białorusinów, wybitnych osobach, związanych z Białorusią, krajem, ziemie którego w przeszłości należały do Rusi Kijowskiej, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Imperium Rosyjskiego, Związku...
Prywitańnie! Chcesz rozmawiać po białorusku prawidłowo i bez błędów na różne tamaty – słuchaj tego programu!
Białoruś zamieszkują ludzie ponad 140 różnych narodowości: Polacy, Litwini, Rosjanie, Gruzini, Ormianie Żydzi...  Kto jeszcze? Odpowiedź na to pytanie można odnaleźć w programie Białoruś – wspólnotą kultur.
Listy słuchaczy, odpowiedzi na interesujące pytania, białoruska muzyka: to wszystko czeka na państwo w programie Skrzynka pocztowa.
Miasta, miasteczki, wsie o wielowiekowej historii, a obok siebie kościoły i cerkwie, synagogi i meczety, zamki wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, gotyk, renesans, barok, klasycyzm, architektura i sztuka bizantyjska, dwory i dworki...
Przyroda Białorusi, ochrona środowiska, ekolodzy, rezerwaty, jeziora, rzeki, lasy, puszcze, ptaki i zwierzęta... Temu wszystkiemu jest poświęcony program Zielony świat.
Aktualne informacje o rozwoju białoruskiej gospodarki, stosunkach międzynarodowych, działalności białoruskich przedsiębiorstw, osiągnięciach na rynkach zagranicznych, są to podstawowe tematy programu Puls gospodarczy.
Cyryl Turowski i Eufrozyna Połocka, Franciszek Skaryna i Szymon Budny, Jan Czeczot i Jan Barszczewski, Jakub Kołas, Uładzimir Karatkiewicz i Wasil Bykau... Znasz te osoby? Jeśli nie znasz, to dowiesz się o ich działalności i dziełach, a także o wielu innych...

 
transmisje internetowe
Teraz odtwarzane:
23.40 بيلاروس بين يديك (AR)

Dalej:


Niezawodny Internet Broadcasting
Niezawodny nadawanie
konkurs selfie
 
częstotliwości
 

FM-nadajniki i częstotliwości:
Brześć - 96.4 MHz
Grodno - 96.9 MHz
Świsłocz - 100.8 MHz
Geraniony - 99.9 MHz
Brasław - 106.6 MHz
Miadzioł102.0 MHz

Audycje
 

28.11.21 - 18.00
28.11.21 - 19.00