Zewnątrzhandlowa wymiana Białorusi w styczniu bieżącego roku wzrosła o 29,9% co do podobnego okresu 2017 i wyniosła 5 mld 957 mln dolarów

Zewnątrzhandlowa wymiana Białorusi w styczniu bieżącego roku wzrosła o 29,9% co do podobnego okresu 2017 i wyniosła 5 mld 957 mln dolarów. O tym poinformowano w Narodowym Banku. Białoruski eksport wzrósł o 33,2% i wyniósł 3 mld 40 mln 900 tys. dolarów, import zwiększył się o 26,6% i wyniósł 2 mld 916 mln 200 tys. dolarów. Saldo handlu zewnętrznego towarami i usługami było dla Białorusi dodatnie – 124 mln 700 tys. dolarów. Zewnętrzna wymiana handlowa towarami Białorusi w styczniu 2018 roku wyniosła 5 mld 17 mln 100 tys. dolarów, zwiększywszy się o 31,3% co do podobnego okresu 2017. Eksport towarów wzrósł o 37,1% do 2 mld 452 mln 200 tys. dolarów. Import towarów wyniósł 2 mld 564 mln 900 tys. dolarów, co jest o 26,2% więcej w porównaniu ze styczniem 2017. Saldo handlu towarami było ujemne – 112 mln 700 tys. dolarów. Zewnątrzhandlowy obrót usług w styczniu wyniósł 940 mln dolarów, co jest o 23,1% więcej w porównaniu z podobnym okresem ubiegłego roku. Eksport usług wzrósł o 19,2% i wyniósł 588 mln 700 tys. dolarów, import – o 30,2% do 351 mln 300 tys. dolarów. Saldo handlu usługami dla Białorusi było dodatnie – 237 mln 400 tys. dolarów.

 
transmisje internetowe
Teraz odtwarzane:
05.00 Nowości z Białorusi(Pol)

Dalej:
05.20 Białoruski szlak(Pol)


Niezawodny Internet Broadcasting
Niezawodny nadawanie
konkurs selfie
 
częstotliwości
 

FM-nadajniki i częstotliwości:
Brześć - 96.4 MHz
Grodno - 96.9 MHz
Świsłocz - 100.8 MHz
Geraniony - 99.9 MHz
Brasław - 106.6 MHz
Miadzioł102.0 MHz

Audycje
 

17.12.18-19.00
17.12.18-20.00