W Pińsku przeszło forum biznesowe, poświęcone kwestiom stworzenia klastra innowacyjno-przemysłowego w dziedzinie biotechnologii i zielonej gospodarki

W Pińsku przeszło forum biznesowe, poświęcone kwestiom stworzenia klastra innowacyjno-przemysłowego w dziedzinie biotechnologii i zielonej gospodarki. Przedsięwzięcie zostało przeprowadzone w ramach realizacji projektu Unii Europejskiej „Sieć współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauki, technologii i innowacji z krajami Partnerstwa Wschodniego – PLUS” w celu udzielenia nowych możliwośći dla rozwoju współpracy gospodarczej białoruskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Między innymi odbyły się prezentracje spółek, przeprowadzono dwustronne negocjacje biznesowej oraz dyskusje. Przez uczestników forum zostały omówione kwestie stworzenia i rozwoju w regionie Polesia klastra biotechnologii i zielonej gospodarki, zwiększenia liczby eksportu produkcji wysoko technologicznej.

 
transmisje internetowe
Teraz odtwarzane:
07.00 Nowości(Ang)

Dalej:
07.20 W świecie wielkiego sportu(Ang)


Niezawodny Internet Broadcasting
Niezawodny nadawanie
konkurs selfie
 
częstotliwości
 

FM-nadajniki i częstotliwości:
Brześć - 96.4 MHz
Grodno - 96.9 MHz
Świsłocz - 100.8 MHz
Geraniony - 99.9 MHz
Brasław - 106.6 MHz
Miadzioł102.0 MHz

Audycje
 

20.09.18-19.00
20.09.18-20.00