W 2019 roku Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju inwestował 390 mln euro w 24 projekty na Białorusi

W 2019 roku Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ustanowił nowy rekord w swojej działalności na Białorusi, zainwestował 390 mln euro w 24 projekty w sektorach prywatnym i państwowym, osiągając niespotykany dotąd poziom rocznych inwestycji od początku działalności na Białorusi. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przyciągnął również kredyty konsorcjalne w wysokości 40 mln euro i zmobilizował znaczną kwotę finansowania w formie dotacji. Największym projektem finansowym była pożyczka państwowa w wysokości 126 mln euro na modernizację 12 mostów.

 
transmisje internetowe
Teraz odtwarzane:
02.40 白俄罗斯-您的朋友 (ZH)

Dalej:
03.00 News (EN)


Niezawodny Internet Broadcasting
Niezawodny nadawanie
konkurs selfie
 
częstotliwości
 

FM-nadajniki i częstotliwości:
Brześć - 96.4 MHz
Grodno - 96.9 MHz
Świsłocz - 100.8 MHz
Geraniony - 99.9 MHz
Brasław - 106.6 MHz
Miadzioł102.0 MHz

Audycje
 

28.09.20 - 18.00
28.09.20 - 19.00