Rumunia została zaproszona na regionalne forum koordynatorów narodowych w sprawie osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ z krajów Europy i WNP

Rumunia została zaproszona na regionalne forum koordynatorów narodowych w sprawie osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ z krajów Europy i WNP „Rozwój partnerstwa w celu wspierania narodowych wysiłków w dziedzinie zrównoważonego rozwoju”, które przejdzie w Mińsku w dniach 21-22 lutego. O tym poinformowano w służbie prasowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi. Zaproszenie zostało przekazane podczas spotkania ambsadora Białorusi w Rumunii Andreja Hrynkiewicza z radcą państwowym premiera Rumunii, koordynatorem departamentu zrównoważonego rozwoju László Borbély. Rumuński przedstawiciel wyraził zamiar wziąć udział w forum, wysoko oceniając inicjatywę Białorusi w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy instytucjami i mechanizmami narodowymi, odpowiedzialnymi za osiągnięcie celów w regionie. Oprócz tego przez Andreja Hrynkiewicza została przeprowadzona krótka prezentacja potencjału handlowo-gospodarczego, inwestycyjnego, turystycznego i edukacyjnego Białorusi.

 
transmisje internetowe
Teraz odtwarzane:
06.00 Nowości z Białorusi(Pol)

Dalej:
06.20 Przegląd wydarzeń sportowych(Pol)


Niezawodny Internet Broadcasting
Niezawodny nadawanie
konkurs selfie
 
częstotliwości
 

FM-nadajniki i częstotliwości:
Brześć - 96.4 MHz
Grodno - 96.9 MHz
Świsłocz - 100.8 MHz
Geraniony - 99.9 MHz
Brasław - 106.6 MHz
Miadzioł102.0 MHz

Audycje
 

20.09.18-19.00
20.09.18-20.00