Odbyła się rozmowa telefoniczna ministra spraw zagranicznych Białorusi z zastępcą sekretarza stanu USA ds. politycznych


 

 

Z inicjatywy strony amerykańskiej odbyła się rozmowa telefoniczna ministra spraw zagranicznych Białorusi Władimira Makei z zastępcą sekretarza stanu USA ds. politycznych Davidem Hajlem.

Rozmówcy omówili aktualne zagadnienia stosunków białorusko-amerykańskich, poruszyli aktualne kwestie porządku obrad regionalnych i międzynarodowych. Na prośbę strony amerykańskiej Władimir Makei szczegółowo poinformował swojego rozmówcę o niuansach kampanii wyborczej na Białorusi.


 

 
transmisje internetowe
Teraz odtwarzane:
03.00 News (EN)

Dalej:
03.20 International Review (EN)


Niezawodny Internet Broadcasting
Niezawodny nadawanie
konkurs selfie
 
częstotliwości
 

FM-nadajniki i częstotliwości:
Brześć - 96.4 MHz
Grodno - 96.9 MHz
Świsłocz - 100.8 MHz
Geraniony - 99.9 MHz
Brasław - 106.6 MHz
Miadzioł102.0 MHz

Audycje
 

18.10.20 - 18.00
18.10.20 - 19.00