Obwód homelski Białorusi zawarł umowy o współdziałaniu międzyregionalnym z ośmiu obwodami Ukrainy

Obwód homelski Białorusi zawarł umowy o współdziałaniu międzyregionalnym z ośmiu obwodami Ukrainy. O tym poinformował przewodniczący Homelskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego Uładzimir Dwornik. Według niego w ciągu ostatnich dwóch lat liczba wymiany handlowej Homleszczyzny z regionami Ukrainy wyniosła prawie 1 mld dolarów. „Liderem co do liczby wymiany handlowej jest tradycyjne obwód czernihowski”, - podkreślił Uładzimir Dwornik.

 
transmisje internetowe
Teraz odtwarzane:
14.00 Przerwa techniczna

Dalej:
15.00 Nowości(Ang)


Niezawodny Internet Broadcasting
Niezawodny nadawanie
konkurs selfie
 
częstotliwości
 

FM-nadajniki i częstotliwości:
Brześć - 96.4 MHz
Grodno - 96.9 MHz
Świsłocz - 100.8 MHz
Geraniony - 99.9 MHz
Brasław - 106.6 MHz
Miadzioł102.0 MHz

Audycje
 

17.10.18-19.00
17.10.18-20.00