Najważniejszym zadaniem dwustronnej współpracy pomiędzy Białorusią a Wietnamem jest wzrost liczby wymiany handlowej do 500 mln dolarów

Najważniejszym zadaniem dwustronnej współpracy pomiędzy Białorusią a Wietnamem jest wzrost liczby wymiany handlowej do 500 mln dolarów. O tym powiedział ambasador Wietnamu na Białorusi Le Ang podczas białorusko-wietnamskiego forum biznesowego. W 2017 roku liczba wymiany handlowej między krajami wynosiła 180 mln dolarów. W ogóle w białorusko-wietnamskim forum biznesowym wzięli udział ponad 100 przedstawicieli biznesu, produkujący towary rolno-spożywcze, prowadzący działalność w dziedzinie przemysłu, farmaceutyki, budownictwa, inwestycji.

 
transmisje internetowe
Teraz odtwarzane:
12.20 Głosy stulecia(Ang)

Dalej:
12.40 Sport i zdrowie(Ang)


Niezawodny Internet Broadcasting
Niezawodny nadawanie
konkurs selfie
 
częstotliwości
 

FM-nadajniki i częstotliwości:
Brześć - 96.4 MHz
Grodno - 96.9 MHz
Świsłocz - 100.8 MHz
Geraniony - 99.9 MHz
Brasław - 106.6 MHz
Miadzioł102.0 MHz

Audycje
 

21.03.19-19.00
21.03.19-20.00