Mapa podstawowych zadań Narodowego Banku jest kluczowym składnikiem planowania strategicznego

Przez Narodowy Bank Białorusi zostały określone zadania na 2020 rok. „Mapa podstawowych zadań Narodowego Banku jest kluczowym składnikiem planowania strategicznego. Zatwierdza hierarchię celów i zadań, wyznaczna kierunek działalności centralnego banku kraju w sprawie ich rozwiązania”, - odznaczono w Narodowym Banku Białorusi. Wśród podstawowych celów są zabezpieczenie stabilności cenowej i finansowej, podtrzymywanie inflacji na poziomie 5%. „Osiągnięcie tych celów zabezpiecza tworzenie sprzyjających warunków dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego”, - dodano w banku.

 
transmisje internetowe
Teraz odtwarzane:
03.00 News (EN)

Dalej:
03.20 Events of the Week (EN)


Niezawodny Internet Broadcasting
Niezawodny nadawanie
konkurs selfie
 
częstotliwości
 

FM-nadajniki i częstotliwości:
Brześć - 96.4 MHz
Grodno - 96.9 MHz
Świsłocz - 100.8 MHz
Geraniony - 99.9 MHz
Brasław - 106.6 MHz
Miadzioł102.0 MHz

Audycje
 

28.09.20 - 18.00
28.09.20 - 19.00