Liczba wymiany handlowej pomiędzy Białorusią a Azerbejdżanem w 2017 roku wyniosła 160 mln 700 tys. dolarów

Liczba wymiany handlowej pomiędzy Białorusią a Azerbejdżanem w 2017 roku wyniosła 160 mln 700 tys. dolarów, obniższywszy się co do poziomu 2016 o 6,4%. Białoruski eksport wyniósł 150 mln 500 tys. dolarów, import – 10 mln 300 tys. Saldo dla Białorusi było dodatnie – 140 mln 200 tys. dolarów. Podstawowe pozycje eksportowe Białorusi w 2017 roku to traktory i ciągniki, artykuły żywnościowe (cukier, mleko, śmietanka, sery, twaróg, kiełbasa, masło oraz inne), wyroby obróbki drewna, środki lecznicze, produkty ropopochodne oraz inne. Importowano z Azerbejdżanu produkty ropopochodne, orzechy, napoje alkoholowe, soki, wina, warzywa, bieliznę pościelową, tkaniny oraz inne. W 2017 roku liczba azerbejdżańskich inwestycji w gospdoarkę Białorusi wyniosła 11 mln 300 tys. dolarów.

 
transmisje internetowe
Teraz odtwarzane:
20.20 Białoruś proponuje(Ang)

Dalej:
20.40 Białoruska gospodarka w rozwoju(Ang)


Niezawodny Internet Broadcasting
Niezawodny nadawanie
konkurs selfie
 
częstotliwości
 

FM-nadajniki i częstotliwości:
Brześć - 96.4 MHz
Grodno - 96.9 MHz
Świsłocz - 100.8 MHz
Geraniony - 99.9 MHz
Brasław - 106.6 MHz
Miadzioł102.0 MHz

Audycje
 

22.01.19-19.00
22.01.19-20.00