Białoruś zwiększy dostawy do obwodu samarskiego Rosji techniki pasażerskiej, wind, artykułów żywnościowych

Białoruś zwiększy dostawy do obwodu samarskiego Rosji techniki pasażerskiej, wind, artykułów żywnościowych. O tym poinformowano w służbie prasowej ambasady Białorusi w Federacji Rosyjskiej zgodnie z wynikami wizyty roboczej ambsadora Ihara Pietrytszenki do tego regionu. Między innymi Ihar Pietryszenka odznaczył, że w 2017 roku liczba wymiany handlowej pomiędzy Białorusią a obwodem samarskim wyniosła ponad 390 mln dolarów, zwiększywszy się o 31% co do 2016. Ponad ośmiokrotnie wzrosły dostawy białoruskich opon, traktorów, ciągników, sprzątu domowego – o 40%, ponad pięciokrotnie – płytek ceramicznych, mleka. Także są dostarczane technika drogowa i budowlana, nawozy potasowe, ciężarówki.

 
transmisje internetowe
Teraz odtwarzane:
16.00 Nowości(Ang)

Dalej:
16.20 Wydarzenia tygodnia(Ang)


Niezawodny Internet Broadcasting
Niezawodny nadawanie
konkurs selfie
 
częstotliwości
 

FM-nadajniki i częstotliwości:
Brześć - 96.4 MHz
Grodno - 96.9 MHz
Świsłocz - 100.8 MHz
Geraniony - 99.9 MHz
Brasław - 106.6 MHz
Miadzioł102.0 MHz

Audycje
 

18.02.19-19.00
18.02.19-20.00