Białoruś będzie kontynuowała tranzyt białoruskich produktów ropopochodnych przez rosyjskie porty, jeśli to będzie wygodnie ekonomicznie

Białoruś będzie kontynuowała tranzyt białoruskich produktów ropopochodnych przez rosyjskie porty, jeśli to będzie wygodnie ekonomicznie. O tym powiedział wiceprzewodniczący koncernu „Biełnaftachim” Andrej Rybakou. „Kontynuacja tranzytu białoruskich produktów naftowych przez rosyjskie porty jest możliwa pod warunkiem wygody ekonomicznej”, - podkreślił. Według niego tranzyt przez bardziej oddalone porty jest dodatkowym wariantem, z którego korzystają tylko w razie pewnych przeszkód w dostawach na bardziej wygodnych kierunkach.

 
transmisje internetowe
Teraz odtwarzane:
04.40 Mińsk i Mińszczanie(Niem)

Dalej:
05.00 Nowości z Białorusi(Pol)


Niezawodny Internet Broadcasting
Niezawodny nadawanie
konkurs selfie
 
częstotliwości
 

FM-nadajniki i częstotliwości:
Brześć - 96.4 MHz
Grodno - 96.9 MHz
Świsłocz - 100.8 MHz
Geraniony - 99.9 MHz
Brasław - 106.6 MHz
Miadzioł102.0 MHz

Audycje
 

20.03.18-19.00
20.03.18-20.00