Białoruś w najbliższym czasie odwiedzi misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej

Białoruś w najbliższym czasie odwiedzi misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej do spraw obrony fizycznej materiałów jądrowych. O tym poinformowała szefowa Państwowego Nadzoru Atomowego Wolha Ługowska. „System misji to narzędzia za pomocą których Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej ocenia spełnienie wymogów co do bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego. Białoruś już odwiedziły liczne misje, odpowiadaliśmy na propozycje Międzynarodowej Agencji Energii i Atomowej i byliśmyh inicjatorami”, - stwierdziła Wolha Ługowska. Białoruska Elektrownia Atomowa będzie się składała z dwóch reaktorów WWER-1200, ogólne moce których wyniosą do 2 tys. 400 MWt. Jest budowana według rosyjskiego projektu „AES-2006”.

 
transmisje internetowe
Teraz odtwarzane:
05.40 European Vector (EN)

Dalej:
06.00 News from Belarus (EN)


Niezawodny Internet Broadcasting
Niezawodny nadawanie
konkurs selfie
 
częstotliwości
 

FM-nadajniki i częstotliwości:
Brześć - 96.4 MHz
Grodno - 96.9 MHz
Świsłocz - 100.8 MHz
Geraniony - 99.9 MHz
Brasław - 106.6 MHz
Miadzioł102.0 MHz

Audycje
 

08.06.21 - 18.00
08.06.21 - 19.00