O radiostacji

Radio Białoruś jest strukturalnym pododdziałem Bełteleradiokompanii Republiki Białoruś. Nasze sygnały wywoławcze brzmią na międzynarodowej antenie od 11 maja 1962 roku. Początkowo audycji nadawano tylko w języku białoruskim. Od roku 1985 się zaczęło nadawanie & audycji radiowych w języku niemieckim, od 1998 – w rosyjskim i angielskim. Od 2006 roku nadajemy również w języku polskim. W 2010 roku zaczęłiśmy nadawać audycje w języku francuskim i hiszpańskim.

Codziennie rozgłośnia Białoruś nadaje przez 16 godzin w siedmiu językach oraz 22 godziny codziennie w internecine w reżimie czasu realnego.

Wśród programów radiostacji są:
wiadomości i programy informacyjno-analityczne;
radiospotkania z działaczami państwowymi, politycznymi, społecznymi i religijnymi; naukowcami, pisarzami i muzykantami, mistrzami sztuki i twórczości ludowej; sportowcami;
programy o historii, kulturze, wartościach duchowych białoruskiego narodu. 

Pokazując różne aspekty życia państwa, staramy się zwracać do problemów przeciętnej białoruskiej rodziny i obywatela.

Podstawowym kierunkiem polityki muzycznej jest popularyzacja najlepszych wzorów ludowej, klasycznej i współczesnej białoruskiej muzyki.

Radiostacja się dynamicznie rozwija, jest wyposażona we współczesny sprzęt; kolektyw łączy młodość i doświadczenie, co pozwala na generacje nowych ideów i wcielenie je w życie.

FM-nadajniki i częstotliwości:

Brześć - 96.4 MHz
Grodno - 96.9 MHz
Świsłocz - 100.8 MHz
Geraniony - 99.9 MHz
Braslaw - 106.6 MHz
Miadziel - 102.0 MHz 

Od 3 stycznia 2005 roku Radio Białoruś przez 5 godzin na dobę zaczęło nadawać audycję w Internecie na żywo w języku angielskim, teraz - przez 22 godzine na dobę. Słuchajcie nas na stronie www.radiobelarus.tvr.by:
na żywo – od 15.00 do 20.00, a również od 02.00 do 07.00;
powtór - od 20.00 do 01.00, od 07.00 do 12.00, od 12.00 do 14.00.

Nasze Radio jest źródłem objektywnej i pełnej informacji o Republice Białoruś na antenie i w Internecie.

 
transmisje internetowe
Teraz odtwarzane:
20.20 Białoruś festiwalowa / Skrzynia pocztowa (PL)

Dalej:
20.40 Czas na muzykę (PL)


Niezawodny Internet Broadcasting
Niezawodny nadawanie
konkurs selfie
 
częstotliwości
 

FM-nadajniki i częstotliwości:
Brześć - 96.4 MHz
Grodno - 96.9 MHz
Świsłocz - 100.8 MHz
Geraniony - 99.9 MHz
Brasław - 106.6 MHz
Miadzioł102.0 MHz

Audycje
 

16.01.22 - 18.00
16.01.22 - 19.00