W Mińsku przeszło seminarium “Nadzór rynkowy: współczesne podejścia i ich stosowanie na Białorusi”

W Mińsku przeszło seminarium “Nadzór rynkowy: współczesne podejścia i ich stosowanie na Białorusi”, które było pierwszym przedsięwzięciem projektu Międzynarodowej Korporacji Finansowej w sprawie rozwoju na Białorusi infrastruktury jakości wyrobów. W seminarium wzięli udział eksperci z Wielkiej Brytanii, Słowacji i Ukrainy.

 
transmisje internetowe
Teraz odtwarzane:
23.20 Window to Belarus (EN)

Dalej:
23.40 In the Depth of the Country (EN)


Niezawodny Internet Broadcasting
Niezawodny nadawanie
konkurs selfie
 
częstotliwości
 

FM-nadajniki i częstotliwości:
Brześć - 96.4 MHz
Grodno - 96.9 MHz
Świsłocz - 100.8 MHz
Geraniony - 99.9 MHz
Brasław - 106.6 MHz
Miadzioł102.0 MHz

Audycje
 

19.05.19-19.00
19.05.19-20.00