Unia Europejska jest gotowa udzielić Białorusi pomocy w rozwoju prywatnego sektora gospodarki

Unia Europejska jest gotowa udzielić Białorusi pomocy w rozwoju prywatnego sektora gospodarki. O tym powiedziała szefowa przedstawicielstwa Unii Europejskiej na Białorusi Andrea Victorin. Według niej we współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi została sporządzona mapa drogowa wspierania małej i średniej przedsiębiorczości. W ogóle, jak podkreśliła Andrea Victorin, należy skupić się mianowicie na rozwoju sektora prywatnego, poniważ jest swego rodzaju fundamentem gospodarki. „Oprócz tego uważamy, że trzeba aktywizować rozwój regionów”, - dodała szefowa przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Mińsku.

 
transmisje internetowe
Teraz odtwarzane:
03.20 In the Galaxy of Muses (EN)

Dalej:
03.40 News (EN)


Niezawodny Internet Broadcasting
Niezawodny nadawanie
konkurs selfie
 
częstotliwości
 

FM-nadajniki i częstotliwości:
Brześć - 96.4 MHz
Grodno - 96.9 MHz
Świsłocz - 100.8 MHz
Geraniony - 99.9 MHz
Brasław - 106.6 MHz
Miadzioł102.0 MHz

Audycje
 

18.04.19-19.00
18.04.19-20.00