O zadaniach parlamentu w 2020 roku opowiedział przewodniczący Izby Przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego Białorusi Uładzimir Andrejczanka

O zadaniach, które mają przed sobą parlamentarzyści Białorusi nowej kadencji opowiedział przewodniczący Izby Przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego Białorusi Uładzimir Andrejczanka.
- Najważniejszym wydarzeniem politycznym w 2020 roku będzie wyborcza kampania prezydencka, w przygotowaniu do której deputowaniu oczywiście będą brali czynny udział. Wszystkie organy państwowe, łącznie z Izbą Przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego Białorusi, powinny wnieść swój wkład w osiągnięcie celów programowych, które zostały określone na poprzednie pięć lat, które obecnie już mijają. Również posłowie powinni dołączyć się do sporządzenia programu rozwoju społeczeno-gospodarczego kraju na kolejne pięć lat. Oprócz tego musimy wziąć udział w pracach nad doskonaleniem Konstytucji. Jeśli chodzi o naszą działalność ustawodawczą to kryterium oceniania tej pracy jest jakość i operatywność w podejmowaniu decyzji ustawodawczych. Ustawy powinny zabezpieczać zrównoważony rozwój kraju, wzrost gospodarczy, podniesienie dobrobytu i poziomu życia mieszkańców Białorusi.

 
transmisje internetowe
Teraz odtwarzane:
13.00 News (EN)

Dalej:
13.20 Music For All (EN)


Niezawodny Internet Broadcasting
Niezawodny nadawanie
konkurs selfie
 
częstotliwości
 

FM-nadajniki i częstotliwości:
Brześć - 96.4 MHz
Grodno - 96.9 MHz
Świsłocz - 100.8 MHz
Geraniony - 99.9 MHz
Brasław - 106.6 MHz
Miadzioł102.0 MHz

Audycje
 

27.09.20 - 18.00
27.09.20 - 19.00