Minister spraw zagranicznych Białorusi z roboczą wizytą odwiedził Łotwie

Uladzimir Makey i Edgars Rinkevics (BELTA)


 

Minister spraw zagranicznych Białorusi Uladzimir Makey z roboczą wizytą na Łotwie. W Rydze minister przeprowadzi rozmowy ze swoim kolegą, łotewskim ministrem spraw zagranicznych Edgarsem Rinkevicsem.

W marcu z inicjatywy strony łotewskiej Aleksander Łukaszenko odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Łotwy Egilsem Levitsem. Szefowie państw omówili główne aspekty współpracy dwustronnej, głównie handlowej i gospodarczej. We wspólnym interesie krajów sąsiednich są przede wszystkim kwestie transportu towarów, tranzytu surowców energetycznych oraz współpracy przemysłowej.


 
transmisje internetowe
Teraz odtwarzane:
03.20 International Review (EN)

Dalej:
03.40 Down to Business (EN)


Niezawodny Internet Broadcasting
Niezawodny nadawanie
konkurs selfie
 
częstotliwości
 

FM-nadajniki i częstotliwości:
Brześć - 96.4 MHz
Grodno - 96.9 MHz
Świsłocz - 100.8 MHz
Geraniony - 99.9 MHz
Brasław - 106.6 MHz
Miadzioł102.0 MHz

Audycje
 

18.10.20 - 18.00
18.10.20 - 19.00