Chińsko-Białoruski Park Przemysłowy “Wielki Kamień” stał się pierwszą z dwóch możliwych białoruskich terytorialnych specjalnych stref ekonomicznych

Chińsko-Białoruski Park Przemysłowy „Wielki Kamień” otrzymał status terytorialnej specjalnej strefy ekonomicznej. O tym poinformowano w Ministerstwie Gospodarki Białorusi. Ten status zabezpieczył rezydentów parku w maksymalnie możliwą zgodnie z Kodeksem Celnym Euroazjatyckiej Unii Gospoodarczej liczbę przewag w dziedzinie logistyki i produkcji. Zgodnie z Kodeksem Celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej możliwość tworzenia w państwach członkowych specjalnych stref ekonomicznych jest ograniczona: trzy takie strefy mogą powstać w Rosji, dwie – na Białorusi, jedna w Armenii, jedna w Kazachstanie i jedna w Kirgistanie.

 
transmisje internetowe
Teraz odtwarzane:
02.20 Business in Belarus (EN)

Dalej:
02.40 News (EN)


Niezawodny Internet Broadcasting
Niezawodny nadawanie
konkurs selfie
 
częstotliwości
 

FM-nadajniki i częstotliwości:
Brześć - 96.4 MHz
Grodno - 96.9 MHz
Świsłocz - 100.8 MHz
Geraniony - 99.9 MHz
Brasław - 106.6 MHz
Miadzioł102.0 MHz

Audycje
 

19.06.19-19.00
19.06.19-20.00