Amabsador Białorusi w Wielkiej Brytanii i Stolicy Apostoskiej Siarhiej Alejnik wziął udział w noworocznej audiencji papieża Franciszka dla korpusu dyplomatycznego

Amabsador Białorusi w Wielkiej Brytanii i Stolicy Apostoskiej Siarhiej Alejnik wziął udział w noworocznej audiencji papieża Franciszka dla korpusu dyplomatycznego w Watykanie. O tym poinformowano w służbie prasowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi. Podczas audinecji odbyła się krótka rozmowa Siarhieja Alejnika z Ojcem Świętym. W ramach wizyty białoruskiego dyplomaty do Watykanu zostały przeprowadzone spotkania także z Sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pierto Parolinem, sekretarzem do spraw stosunków z państwami Sekretariatu Stanu Watykanu (ministrem spraw zagranicznych) arcybiskupem Paulem Gallagherem, przewodniczącym Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan kardynełem Kuretem Kochem. Zostały omówione aktualne kwestie dalszego rozwoju dwustronnej współpracy, współdziałania w ramach organizacji międzynarodowych, również wymieniono się zdaniami o sytuacji w regionie.

 
transmisje internetowe
Teraz odtwarzane:
15.40 Dziedzictwo(Ang)

Dalej:
16.00 Nowości(Ang)


Niezawodny Internet Broadcasting
Niezawodny nadawanie
konkurs selfie
 
częstotliwości
 

FM-nadajniki i częstotliwości:
Brześć - 96.4 MHz
Grodno - 96.9 MHz
Świsłocz - 100.8 MHz
Geraniony - 99.9 MHz
Brasław - 106.6 MHz
Miadzioł102.0 MHz

Audycje
 

13.12.18-19.00
13.12.18-20.00